OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Ihráč - Chomový grúň

Turistická trasa
Ihráč - Chomový grúň.


   Zaujímavá turistická trasa , začína v strede Ihráča pri kultúrnom dome. Trasa pokračuje hore dedinou tzv. Bandžalovou ulicou cez horný koniec v doline, ktorá je zdobená z oboch strán sopečnými andezitovými výtvormi. Hneď nad dedinou sa nachádza prameň Polom, ktorý slúži domácim, ale aj pocestným. Po niekoľkých metroch je na strome sv. obrázok za nim je vegetáciou ukryté bralo Havranka potom nasleduje odbočenie asfaldovej cesty na Nevoľné. Z odbočky lesnou cestou rovno začína dolina Biely potok, ktorým ide  naša trasa. Biely potok je hlavnou dolinou Nevoľnickej kotliny v juhozápadnej časti Kremnického pohoria. Potok odvádza 90% vovody z Nevoľnickej kotliny, pod Ihráčom nazývaný Ihračský potok spolu majú 16,5 km pramení na Hostinci vo výške 1180mnm a vlieva sa do Hrona. Dolina má bohatú biodiverzitu.  Za prvou zátačkou vidieť rozvaliny Nevoľnického mlyna a píly, po chvike vidieť kamenný smerovník  na Nevolné ( cez mostík, mlynskou cestou po značke  prudkým stúpaním za 20 minút je dedinka Nevoľné ). Pokračovaním dolinou je ďalší kamenný smerovník ( udáva smer ku Krížu na svahu Peňažnej za 40 minút označenej  značkou ), od smerovníka hore dolinou je v dohľade murovaný prameň Peňažná. Asi po 300 metroch je zaujímavá bralová užina Prieboj. V dávnej minulosti boli bralá z oboch strán doliny spojené a za nimi úske horské jazero. Po mnoho storočí voda  vymlela úzky zárez v brale a korytom zárezu, jazero vytieklo. Prechod úzkou štrbinou  bola  nad hladinou potoka vo výške 2 metre a dĺžke 30 metrov medzi bralami,  postavená akási drevená estakáda, po ktorej sa furmani prepravili cez užinu. Neskoršie  z brala odbúrali a na plošine postavili dnešnú cestu. Na bralách vidieť ukotvené horolezecké skoby. Ďalší murovaný prameň s názvom Studený sa nachádza asi po 10 minútovej ceste. Onedlho sa do doliny pripojí registrovaná tur. tr.  č. 8521 Horná Ves - Nevoľné - Trojica - Kremnica. Nad odbočkou do Križnej sa dolina postupne otvára les trošku ustúpi lúke Mesiarska naproti lúke je postavený murovaný prameň Murovaná. Lúka končí a dolina sa opäť zúži, aby sa znovu otvorila. Na začiatku otvorenej doliny stolí lesnícka chata pri nej murovaný prameň Prebité. Zanedlho dosiahne trasa koniec doliny Biely potok, ktorého cesta je ukončená Obrátkou pre veľké vozidlá. Obrátka tvorí aj rozcestie, cesta vľavo prechádza do protismeru doliny a miernym stúpanim cca za 30 minút prichádza na Kremnický štos. Cesta rovno je už spomínaná regitsrovaná tur. tr  č. 8521 postupuje miernym stúpaním asi za 35 minút na Trojicu. Naša trasa  Ihráč - Chomový  grúň ide z Obrátky vpravo a klukatou, stúpavou, lesnou cestou asi po  50 minútach dosahuje registrovanú tur.tr  č. 5521 Ihráč - Hostinec  na Chomovom grúni je cieľ  trasy.

   Z Chomového grúňa odchádza značka  do ľava na Hositinec - Kremnicu, na Hostinci si možno vybrať ďalšie trasy a v chate počas víkendu sú ochotné chatárky,
ktoré zachráňujú turistov pred hľadom a smädom.
  
Zelená značka  do prava, klesá a po hodine vkročí do ulice Čertov kút - časť Ihráča, končí v Ihráči pred kultúrnym domom.