OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Jastrabá - St. Kremnička

Turistická trasa Jastrabá - Stará Kremnička.

    Niečo o turistickej trase Jastrabá - Stará Kremnička. Miestna turistická trasa začína na dolnom konci obce Jastrabá pri Anna káplnke a končí pred obecným úradom v Starej Kremničke. Miestna trasa v Jastrabej odbočuje z celoštátne registrovanej turistickej trasy značenej č. 2660, ktorá začína na železničnej zástavke Jastrabá a končí na Rudnej poľane. Nápad prepojiť Nevoľnickú kotlinu a údolie Rudnice mal František Kovár zo Starej Kremničky, ktorý značenie trasy aj realizoval.                                                         Popis trasy. Trasa odchádza z dediny miernym stúpanin na posienky Chomku, tu sa naskytnú nádherné pohľady severným smerom, kde uvidieť Jastrabskú skalu, Nevoľné pod Štosom aj mohutný Chom 1012 mnm (najvyšší vrch v Nevoľnickej kotline) a do dolín Čierna voda, Vápenná. Po opustení pasienok prejde trasa krátko, miešaným lesom a prechádza stredom fotovoltickej elektrárne pod Ostrou horou 666 mnm. Za elektrárňou stúpa opäť poľnou cestou na horný koniec Pitelovej, kde dosahuje najvyšší bod, potom odbočí v pravom uhle doprava a po chvíli sa vnorí do lesa. Pri obrázku v lese klesá bukovým lesom až k železnici, tesne pred železnicou sa križuje s náučným chodníkom  Kamenica. Pri prechode železnice treba zvýšiť pozornosť na prichádzajúci vlak, aj keď je viditelnosť na obidve strany na trať dostatočná. Za železničnou traťou prudko klesá rúbaiskom na lúku. Na dolnom okraji lúky pokračuje poľnou cestou, ktorá vyusťuje na cestu č. 65 zo značnou automobilovou premávkou. K vôli vlastnej bezpečnosti chodci choďte vľavo za plnou krajnicovou čiarou a za sebou po jednom. Na úrovni schodov sa pripojí  náučný chodník  Kamenica, spolu prekročia cestu a vniknú medzi domy Starej Kremničky, ku prameňu Grant. Dolu ulicou a prechode mostíkom cez Rudnicu, končí neďaleko  Obecného úradu Starej Kremničky.                                                                                  

    Zaujímavosti v Starej Kremničke, kostol zo 17 storočia, fontána v parku, vetrací komín šachty Kremnica - Slnečná stráň.