OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kremnické pohorie

   
Kremnické pohorie. 
Satelitná mapa trasy.                                             Turistická prechádzka s myšou.

  
  Turistická trasa začína na námestí v zlatom meste Kremnica pokračuje turistickou trasou značenou značkou na Kremnický Štos, ktorý je vyhlásený za prírodnú pamiatku. Druhá alternatíva je z námestia po Zelenej ceste, ktorú obnovili Mestské lesy Kremnica. Pri ceste je prameň Grantík. Na Štóse pri tabuli č. 7, sa cesty rozdelia, Zelená cesta vojde do lesa na Výhliadku, odkiaľ sú krásne výhľady na Kremnicu a Hornú Ves, kde začína aj značená Nevoľnická trasa, ktorá pokračuje na juh súbežne soZelenou  cestou,  Cestou natrafíte na smerovú tabuľu k prameňu Zigalky a Útulni na Štóse. / Chodník odbočuje od smerovníka asi 100 m dole lúkou, tu sa pripojí na cestu, ktorá príde k prameňu Zigalky, ten okrem osvieženia informuje o smerovani ciest v jeho blízkosti. Jedna z nich ide na nevoľnickú chatu, pri ktorej je stavba útulni, v nej možno prečkať pri ohnisku nepriazeň počasia, alebo ošetriť zraneného, prípadne prespať pod srechou na svojich karimatkách. Pred chatou s útulňou už pristal aj vrtulník pre zraneného./ Zelená cesta - Nevoľnická trasa pokračujú súbežne až na Zákľuky. Z lúky vidieť Nevoľné. Na Zákľukách     odbočí Nevoľnická trasa skoro v protismere do ľava a pokračuje po   značke. Klesaním cez les príde na cestu Nevoľné - Kremnica, ktorú projektoval nevoľnický rodák.  po 200 metroch mierneho stúpania asvaldovou cestou vystúpa ku Grantu na hornom konci Nevoľneho. Pokračuje dolu dedinou ku smerovníku na Peňažnú. V dedine sa nachádza kostol, postavený v v zložitých podmienkach za socializmu, zvláštnej architektúry a z futbalového ihriska sú famózne pohľady na Štiavnické pohorie a Vtáčnik. Od smerovníka v dedine pokračuje trasa značená bielo/žltou začkou ku krížu v Peňažnej, ktorý vidieť, najmä pri západnom slnku z celej dediny, . Po opustení dediny klesá starou mlynskou  cestou do doliny Biely potok, tu murovaný smerovník navedie  trasu na lesnú cestu z ktorej po 200 metroch odbočí na závoznú cetu. /V mieste odbočenia a pokračovaním hore dolinou okolo prameňa Peňažná sa nachádza útes Prieboj./  Závozná cesta vystúpa na okraj lesa, kde sa pripojí trasa Peňažná označená značkou. / V mieste spojenia ciest prudkým výstupom chodník dosiahne krížovú cestu, ktorá končí v Bralách, na ktorých je 6 m vysoký kríž./  Zo spojnice ciest  a klesá modrou značená trasa Peňažná dolu pasienkou s názvom Hrb s výhľadom na Štiavnické pohorie a Ostrú horu. Na hrbe je opustený salaš, ktorý môže poskytnúť ochranu pred nepriazdňou počasia. Ďalším klesaním dosiahne trasa dedinu Ihráč v časti Chmelienec, po krátkom klesaní  dedinou nad  Obecným úradom v časti nazvanej Čertov kút pokračuje modrá ku kultúrnemu domu, kde je centrum turistických trás v Ihráči, a tu začína aj trasa Ranňovka, ktorá ide nad dedinou a po miernom stúpaní v prvej časti trasy a prudkom klesaní končí v Ihračskom Areáli snov. /Tu sa nachádza Ihračské kamenné more, za pozornosť stojí južny a severný pohľad, Kostol Krista Kráľa, Futbalové ihrisko Olympic a neodmysliteľná Skamenelá Panna./  Z Areálu snov pokračujeme okolo ihriska značenou trasou po polnej ceste na grúň  a prudkým klesaním pod bralami Štetky do doliny Vápenná. Chodník je starý niekoľko storočí a slúžil uhliarom z Ihráča ako skratka do lesnatých dolín za prácou pri pálení uhlia. Po 150 metroch dolu  dolinou je lesnícka chata Vápenná, pod chatou je na Rázcestí smerovník, kde sa pripojí dolina Čierna voda, po ktorej ide registrovaná trasa č. 2660 . Ďalším klesaním vedľa potoka sa po 500 metroch trasa končí na Ihračskom jazere, pri ktorom je Jazerný prameň. Od jazera po   značke dolu dolinou prídete do osady Ihráč-píla a ďalej na ráscestie Jastrabá-Ihráč-Trnava Hora. / Pokračovaním po modrej cez Jastrabú končí modrá na železničnej zástavke Jastrabá odkiaľ možno navštíviť ryolitový útvar Jastrabskú skalu./  Z ráscestia smerom na Trnavu Horu začína trasa Budiná značená značkou. Po 50 metroch od ráscestia trasa odbočí doľava  cez most a lesnou cestou medzi chatami strmou dolinkou okolo prameňa Snoža vystúpa k prameňu Budiná. Od prameňa ide po vrstovnici doprava na hrebeň a potom doľava do dolinky Hrabíky. Z dolinky stúpa k poľovníckej chate, naproti chate je pomník lesníka Minku, ktorého omylom zastrelil maďarský diplomat na polovačke. Trasa pri chate sa prudko otočí do protismeru a cez kľačanské lúky pokračuje do obce Kľačany, Z Kľačian sú krásne výhľady na Jastrabú a Štiavnické pohorie. Na dolnom konci dediny sa nachádza pamätník padlým v SNP. Trasa pokračuje cez Hornú Trnavu Horu, / neďaleko sa nachádza osada Ladno s výhladom na Zvolen/  Z trasy asi 500 metrov pod dedinou sú krásne výhľady na Jalnú a údolie Hrona potom trasa zostúpi z asfaldovej cesty na dobre udržiavaný chodník, ktorý je skratkou medzi Hornou Trnavou Horou a Trnavou Horou. Dolu dedinou po perkročení železničnej trasy, trasa končí na ceste Žiar nad Hronom-Zvolen naproti mostu cez Hron. Na konci trasy je autobusová zástavka a železničná stanica Jalná. Magistrála prechádza zo severu na juh celou Nevoľnickou kotlinou. Výhodou magistrály je, že môžete pôvodný zámer prejsť celu trasu zmeniť v ktorejkoľvek dedine kde sú autobusové stanice.
 
 
Cyklotrasa Kremnica - Trnava Hora.
 Trasu Kremnica - Trnava Hora je možné preisť aj bicyklom alebo motocyklom po vyznačenej cyklotrase C č. 2556 z Kremnice smerom na železničnú stanicu cez obec Nevoľné, Ihráč do Trnavej Hory až cez Hronský most na Jalnú. Z Jalnej možno pokračovať Štiavnickým pohorím  do Banskej Štiavnice. / Na ceste Jalná -  Močiar je časť cesy nevhodná pre bežné autá /
 
Nezabudnuteľná cesta vlakom Trnava Hora - Kremnické Bane.
    Neoľutuje ten, čo prejde vlakom na uvedenej železničnej trati, ktorá má dlžku približne 30 km s prevýšením nad 500 metrov. Na stanicu Trnava hora sa dá pricestovať autobusom, alebo autom. Autom zvykne pricestovať celá rodina, keď výletníci z auta nastúpia na vlak vodič prejde cez Nevoľné do cielovej stanici Kremnické Bane, kde počká svojich cestujúcich. /Zo stanice Kremnické Bane je len na skok na stred Európy/.
  Na tomto úseku železničnej trasy prejdete cez 10 tunelov. Prvý z nich je tunel Pitelová dlžky 374m, nasleduje Veľká skalka 213 m,za tunelom vidieť z trati hrad Šašov a križovatku na rychlostnej ceste Zvolen - Nitra - Martin. Nasleduje tunel Skalica 73 m za nim vidieť z trate Staru Kremničku, za stanicou Stará Kremnička trať prechádza zárezom v  pieskovcovej hornine, zárez je najhlbší na Slovensku, potom príde tunel Kečka 334 m. Po príchode do stanice Bartošova Lehôtka pohľadom z okna vpravo uvidieť ryolitové bralá Jastrabská skala 683 mnm. Za stanicou prejdete tunelom Bartoška 106 m nasleduje železničná zástavke Jastrabá. / Zo stanice Jastrabá ide turistický chodník na Jastrabskú skalu/ . Po opustení zástavky oknom do prava uvidieť nad Nevoľnickou kotlinou Štiavnické pohorie, trať zabieha hlboko do dolín, ktoré preklenuje vysokými násypmi. Pod Nevoľným prejde trať tunelom Hrenca I. 487 m  potom po násype nad Švábskou dolinou nasleduje tunel Hrenca II. 129 m. O 3 km príde vláčik do stanice Kremnica. Keď opustí stanicu trať sa vnorí do Vejmutového lesa, najväčšej lokality borovice Vejmutovej v Európe, potom zachádza hlboko do Partizánskej doliny, v ohybe trate do protisvahu doliny uvidieť vľavo pod traťou rekreačné stredisko Toliar a nasleduje tunel Sohler 659 m, po krátkom čase vlak vojde do Kremnického tunela 112 m. Trať sa vynorí na Gróbni, z nej hlboko pod traťou sa objaví Hlavné banské královské mesto Kremnica 552 mnm. Posledným tunelom na úseku je Blaufuss 531 m a nasleduje konečná železničná stanica Kremnické Bane.
    Pretože dnešné deti sa vozia v autách a nevedia ako je to vo vlaku, doporučujem jednu z najkrajších železničných tratí na Slovensku,  pre deti ako prázdninový učebnicový výlet, na ktorej získajú poučenie a krásne zážitky.