OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Nevoľné-žz Jastrabá

 

Turistická trasa
Nevoľné - železničná zastávka Jastrabá

   Turistická trasa začína v Nevoľnom na odbočke ku Krížu do Peňažnej na starú mlynskú cestu, pri autobusovej zástavke. Z tohoto turistického uzla ide východne turistiká trasa označená do Bieleho potoka, kde je možné voliť niekoľko alternatívnych trás. Druhá turistická trasa odchádza hore dedinou    označená na Výhliadku na Kremnickom štose, kde je mnohonásobná voľba ďalších turistických trás. Tretia turistická trasa označená , odchádza dolu dedinou, pod kostolom odbočí doprava a stúpa smerom k cintorínu, kde je pochovaný aj biskup Baláž. Nad cintorínom je futbalové ihrisko, z ihriska je nádherný výhľad na Nevoľnickú kotlinu v pozadí so Šitiavnickým pohorím, ktorému dominuje Sitno 1009 mnm. Od ihriska trasa stále klesá v prvej fáze po poľnej ceste Pod kopcom sa otvorí pohľad na Jastrabskú skalu, a odbočí v pravom uhle doprava cez lúku, prekročí krovinatú remízku na ďalšiu lúku z názvom Hladká lúka. Asi po 100 metroch cez Hladkú lúku sa trasa stočí v pravom uhle do ľava dolu lúkou, po dosiahnutí lesa v dolnom cípe lúky trasa pokračuje do ľava asi 30 metrov nad kamennou medzou. V tomto mieste sa trasa ponorí do lesa a vedľa potôčka lesom klesá do podchodu pod železnicou, s miestnym názvom Kanál. Po prechode podchodu trasa stále klesá lesom až na poľnú cestu, po krorej stúpa hore lúkou a lesíkom do osady Záhrady. Väčšina sedliackych domov v osade je obnovená novými majiteľmi. Z osady je dobre vidieť Jastrabská skala 683 mnm. Po odchode z osady sa pod železnicou cesta pripojí na asfaldku, ktorá nás dovedie na železničnú zástavku Jastrabá neďaleko ktorej je cieľ tejto trasy.
      Na konci trasy je možnosť pokračovať trasou značenou , na Jastrabskú skalu, alebo trasou značenou  č. 2660 na Jastrabú - Ihračské jazero - Rudnú poľanu.