OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Nevoľné - Ďurova skala

Turistická trasa.

Nevoľné  -  Ďurova skala.

 

  Začiatok turistickej trasy je v Nevoľnom v centre turistických trás neďaleko autobusovej zástavky. Z centra pokračuje hore dedinou. V najbližšej križovatke odbočí doľava ku kostolu. Pri kostole obočí doprava. Po opustení dediny pokračuje poľnou cestou, ktorá kopíruje okraj poľa s prekrásnym výhľadom na časť Kremnice a na horizonte s kostolíkom na Strede Eúrópy. Pohľadom na juh vidieť panorámu Štiavnického pohoria aj majestátne Sitno. Pozvoľnýn stúpaním dosiahne kótu s názvom Murovaná.  Z murovanej poľná cesta mierne klesá, trasa opusí cestu do prava a chodníkom cez lúku ďalej klesa až k borovo-dubovému lesu. V lese trasa mierne stúpa až na hrebeň a hrebeňom po krátkej chvíli dosahuje Ďurovu skalu, charakterizovanú malými andezitovými vežičkami, s pekným pohľadom na Dolnnú Ves a časť Kremnice. Druhá erepa trasy prudko klesá lesom a lúkou na Dolnú Ves. Z Dolnej Vsi začína trasa stúpať do Jastrabského pohoria až na rázcestie pod názvom Krížne cesty, kde končí. Ďalším klesaním značenou lesnou cestou možno pokračovať k jazierku Slobodné.