OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Štiavnické pohorie

  
 Štiavnické pohorie.
 

         Pokračovaním trasy Kremnica - Trnava Hora je turistická trasa Štiavnickým pohorím           Jalná - Banská Štiavnica.

    Turistická trasa Kremnica - Trnava Hora cez Nevoľnickú kotlinu sa prehupne mostom cez Hron do Jalnej v Štiavnickom pohorí, pokračuje cez dedinu Jalná stúpaním Močiarskou dolinou do dedinky Močiar 620 mnm a ďalej do sedla Jaseňová pažiť, kde sa pripojí na turistickú trasu značenú č.2667, ktorá cez turisticky zaujímavú oblasť Žakýlske pleso a Žakýlsky hrad 812 mnm, pokračuje cez Jergištólňu 558 mnm do Banskej Štiavnice 600 mnm. Dlžka trasy je približne19 km.
Trasu Jalná - Banská Štiavnica je možné absolvovať aj bicyklom alebo motocyklom Z Jalnej na Močiar, Podhorie do Banskej Štiavnice a tak uzavrieť zaujímavú mototrasu Kremnica - Banská Štiavnica.