Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

NCH Kamenica

 NÁUČNÝ CHODNÍK KAMENICA - Stará Kremnička.
 
 Myšlienka vytvoriť náučný chodník vznikla v škole, keď škola inštalovala pamätnú tabuľu SNP pri tuneli Kečka. Na myšlienku prišla pani riaditeľka Mgr. Vlad. Kubušová a webmaster školskej stránky František Kovár. Aj keď bola pôvodná myšlienka priviesť NCH na vrchol Kamenice 552 mnm, zložitosť terénu trošku vystrašila tvorcov, tak sa pohrávali s myšlienkou, že chodník skrátia len po tunel k pamätnej tabuli. Keďže Kamenica nad železničnou stanicou má nesmierne zaujimavé skalvé útvary a z brál prekrásne výhľady na Žiar nad Hronom a dolinu Rudnice cez Kremnicu až po stred Európy, presvedčil som Františka, že sa pokúsime násť možnosť pre stavbu chodníka. Po niekoľkých pokusoch sme chodník vytýčili a po upresnení Františkom a  preliadke zainteresovaných, boli poskytnuté príslušné povolenia, začala sa a realizácia.
  Náúčný chodník je označený bielo/zeleno/bielou značkou, začína a končí pred obecným úradom, pokračuje hore dedinou vedľa kostola sv.Imricha, po niekoľkých metroch odbočí doprava prejde pod štátnou cestou Šašov - Kremnica a mostíkom ponad Rudnicu na cez lúku  smerom k napájadlu, kde sa ponorí do lesa. V lese je postavený prameň, ktorý som postavil hlane pre deti z tunajšej školy. Chodník pokračuje 40 m dlhým tunelovým podchodom pod železnicou. Za podchodom Vás smerové tabuľky navedú: do ľava asi po 100 metroch pred tunel Kečka k pamätnej tabuli SNP a doprava vedľa železničného násypu vystúpa do lesa nad železnicu až po roklinu, po ktorej pokračuje k studni, táto slúžila pre strážny domček. Po opustení studne chodník vystúpa na  hrebeň súbežný s roklinou, po ktorom prudko stúpa asi 120 metrov, potom sa stočí doprava a miernym stúpaním príde na vrchol Kamenice, z ktorého na sever údolím Rudnice uvidieť Kremnicu a kostol Jána Krstiteľa na strede Európy. Západným pohľadom sa pokocháte Žiarom nad Hronom, údolím Hrona a Starej Kremničky. Chodník odchádza z Kamenice  po temeni Kamenice k telekomunikačnej veže, kde je odbočka  východne na Pitelovú.  Pokračovaním južne sú ďalšie kamenné bralá a chodník sa dostáva do prudkého klesania medzi skalnými útvarmi bizardných tvarov. Po dosiahnutí bodu nad tunelom Skalica sa klesanie zmierni až dosiahne menšie bralo s výhľadom na Šašovský hrad a križovatku rýchlocesty R1. Tu sa chodník  otočí doprava o 90 stopňov, postupuje vrstevnicou až pod bývalú železničnú stanicu  Stará Kremníčka. Ďalej chodník využíva bývalú klesajúcu cestu zo železničnej stanice. Po prekročení štátnej cesty sa ocitnete v dedine pri vkusnej stavbe prameňa Grant. Ulicami Kremníčky vás dovedie pred obecný úrad čím sa okruh chodníka uzavrie. Neďaleko obecného úradu objavíte vetraciu banskú šachtu.
Dňa 4.6.2011 bol náučný chodník slávnostne odovzdaný verejnosti do rúk starostu obce Stará Kremnička Ing. Dušanovi Rajčanovi.
V súčasnosti sa stal náučný chodník vyhladávyným v turistickej obci.
TOPlist